1 2013

You are currently browsing the archive for the 1 2013 category.

Störst är kärleken hos Gardell

Jonas Gardell: Torka Aldrig Tårar utan handskar omslag

Jonas Gardell
Torka aldrig tårar utan handskar, del 2: Sjukdomen
Norsteds

Jonas Gardells andra del av roman­trilogin Torka aldrig tårar utan handskar (Norstedts) heter Sjukdomen och utspelas under upptakten till aids­epidemin i Sverige på åttiotalet. Kunskapen om smittspridning var osäker, inga som helst bromsmediciner fanns, diagnosen var en nästan säker dödsdom, debattörer krävde listor över alla homosexuella, märkning med tatuering i armhålan, läger för homosexuella. De ut­pekades som mördare inte bara på husväggar utan också i tidningsrubriker.

I detta klimat av rädsla och begynnande förföljelse rör sig paret Benjamin och Rasmus på Stockholms Söder. Benjamin kommer från en Jehovas Vittnen-miljö i Stockholm, Rasmus är inflyttad från ett medelklasshem i Koppom. I deras kamratgäng framhålls särskilt Bengt som gått teater­skola, gör succé på slut­uppspelet men samtidigt får hiv­diagnos. Han går direkt hem och hänger sig. Läs resten av artikeln »

Etiketter: : , ,

eva-stina  byggmästar  Min amatörbotaniska självbiografi.  Ellips 2012

Eva-Stina Byggmästar
Min amatörbotaniska självbiografi
Ellips 2012

Eva-Stina Byggmästar, född 1967, överraskar kanske någon med sitt senaste verk, Min amatörbotaniska självbiografi, den första i Ellips serie ”lilla e”.

Det lilla näpna formatet gör att boken kunde tas för en diktsamling om sanningen inte avslöjades av ordet ”självbiografi” i titeln. Byggmästar, som är känd för sin varma, naturglada poesi sötad med humor, lyfter i sin nya bok fram amatör­botanikern, som bor sida vid sida med poeten i henne.

De 44 sidorna rymmer mycket. Med ett flytande språk målar Byggmästar upp sin bekantskap med botaniken, på ett sätt som ohjälpligt får mig att tänka på Carl Larssons målningar. Hon talar varmt om växterna som sina vänner och första lekkamrater, om naturen som sitt andra hem.  Läs resten av artikeln »

Etiketter: : , , ,

Göran Sonnevi Bok utan namn Bonniers 2012  

Göran Sonnevi
Bok utan namn
Bonniers 2012

Det finns ett tillstånd där tankens vidare­associationer spränger syntaxen och går i vildhet: det maniska. Jag tänker på det ibland inför Göran Sonnevis Bok utan namn (Bonniers). Meningar bryts upp i vågor av småningom urskiljbara teman, fragment av teman.

Sonnevis särpräglade språk verkar ha nått en intuitiv nivå där alla orden finns och även är överladdade av symbolfunktion, men de logiska sammanhangen bryts upp. Noam Chomsky nämns någon gång, teorin om de nedärvda delarna av grammatiken (”syntaktiska strukturer”) kommer för mig. Läs resten av artikeln »

Etiketter: : , , ,

Den kvinnliga synvinkeln

Journalisten, och nu författaren, Sonja Hellman påbörjade år 2011 ett projekt som skulle ta nästan ett år att genomföra. Resultatet är intervjuboken Kvinnor utan land. Den består av femton muslimska kvinnors berättelser. Det som förenar dem är tron och flytten, ibland flykten, till Finland från länder som Afghanistan, Somalia och Irak.

Tanken med projektet, enligt Hellman, var att låta kvinnorna själva komma till tals eftersom det finns många missuppfattningar om muslimska kvinnor och man låter huvud­duken stå i vägen för frågor om integration. Och historierna som läsaren får ta del av varierar. Några, som till exempel Layla (fingerat namn) berättar om oroligheterna under inbördeskrigen i hemlandet Afghanistan under 1990-talet, eller som Saudina om förhållandena i koncentrations­lägret i Bosnien. Andra berättar om äktenskapen som på olika vägar fört dem till Finland.

Läs resten av artikeln »

Etiketter: : , , ,

Judith Schalansky En fantastisk resa till öar

Judith Schalansky
Atlas över avlägsna öar
Pequod Press
2012

En fantastisk resa till öar

Peter I:s ö i antarktis är fruktansvärd eller storslagen, beroende på betraktarens inställning till enslighet och det sublima i naturen. Den är 156 kvadratkilometer, har en vulkan och lodrätt störtande stränder med ishällar ända ner i vattenbrynet. 1929, i upptäckarerans sista suck, ska norske valfångaren Lars Christensen gå i land men finner ingen skyddad vik. Man lyckas plocka ettpar hundra stenar från stranden och medföljande petrografen Olaf Anton Broch gör en sådan överdrivet vetenskaplig beskrivning av dem som människan tar till för att behärska ångest. Han hittar andesit och trachyandesit men mest ändå basalt: ön är helt vulkanisk men vulkanen möjligen utslocknad. Den blir egentligen aldrig ”bestigen” och kan höra till den handfull avlägsna öar där ”människan aldrig satt sin fot”. Läs resten av artikeln »

Etiketter: : , ,

Newer entries »