Kontakt

Horisont är en österbottnisk tidskrift för tidlös och bred bevakning av litteratur och kultur, med nordisk räckvidd och internationellt perspektiv. Tidskriften utges sedan oktober 1954 i Vasa av Svenska Österbottens litteraturförening rf.

Horisont publicerar essäer, artiklar, dikter, noveller, kritik, konst, fotografier. Ibland är det debatt, ibland temanummer om viktiga företeelser inom litteraturen eller kulturen.

Ansvariga redaktörer:

Sonja Vuori

E-post fornamn ( ) horisont. fi

Anna Remmets Askman
Grimstagatan 63
SE-16257 Vällingby, Sverige
E-post fornamn (  ) horisont. fi

Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material.

Prenumerationer, lösnummer och ekonomi:

Svenska Österbottens litteraturförening rf
svenskaosterbottenslitteratur () gmail .com

OBS! Recensionsböcker ska inte skickas till föreningens adress, utan direkt till en av redaktörerna.