Författaren Herman Lindqvist och Tidskriftscentralens verksamhetsledare Christian Lång delade ut årets kulturtidskriftspris till kulturtidskriften Horisont. Språkrör Birgitta Snickars von Wright från Svenska Österbottens litteraturförening rf tog emot priset på tidskriftens vägnar. Foto: Sofia Enros.

 

Det fjärde finlandssvenska kulturtidskriftspriset på 3.000 euro tilldelades lördagen den 22 mars på Mariehamns litteraturdagar till kulturtidskriften Horisont, som i år fyller 60 år. Pristävlingen ordnades av Tidskriftscentralen rf och vinnaren har i år utsetts av författaren, journalisten och historikern Herman Lindqvist. Akademiska Bokhandeln har sponsorerat halva prissumman.

Lindqvists motivering:
”Den som vill höja sig över tidens ytliga mediebrus, den som vill veta mer än vad Youtube och Wikipedia förmedlar, den ska läsa Horisont, tidskriften som i sextio år lyft kulturtörstande finlandssvenskar högt över horisonten in i kulturens, litteraturens och konstens värld. Många författare har fått sina första trevande försök publicerade i Horisont. Tidskriften blev från början en brygga ut i världen. Här har den vetgirige kunnat följa vad som rör sig inte bara inom den finlandssvenska litteraturen utan även långt bortom Österbottens horisont. Tidigt kom även rikssvenska författare att söka sig till Horisont med artiklar och bidrag som inte publicerats på kultursidor i dagspressen. Allt detta har Horisont lyckats med samtidigt som tidskriften blivit allt vackrare att se på, en skön läsupplevelse. En österbottnisk kulturtidning som med sin skärpa och kvalitet läses i hela Norden.”

Horisont är en allålders tidskrift för de som är intresserade av det utvidgade textbegreppet. Den är en österbottnisk tidskrift för tidlös och bred bevakning av litteratur och kultur, med nordisk räckvidd och internationellt perspektiv. Tidskriften utges sedan år 1954 i Vasa av Svenska Österbottens litteraturförening rf.

Horisont blir i och med priset Tidskriftscentralens kandidat till den nordiska kulturtidskriftstävlingen som i år delas ut i Norge.

Tidskriftscentralen rf, TC, grundades 2004 och har som syfte att främja finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifters synlighet och agera som ett samarbetsforum mellan finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifter för att bevaka deras intressen, stärka deras ställning och främja deras kvalitet.

Horisont fyller 60 år i höst och detta firar vi bland annat genom att ge ut Vertikal 3. Temat är ”Horisonter” och vi tar emot både prosa och poesi. Det är även fritt fram att lämna in annat material som målningar och fotografier. Redaktör för antologin är Maria Sandin och bidrag kan skickas till henne senast den 1.5.2014. Föreningen betalar honorar för publicerade bidrag.

En förutsättning för deltagande är att man är medlem i Svenska Österbottens litteraturförening och att medlemsavgiften är betald. Om du inte redan är medlem, så kan du ansluta dig här: http://www.websenator.org/ver3/bli_medlem.php. Välj Svenska Österbottens litteraturförening rf ur föreningslistan. Årets medlemsavgift fastställs av årsmötet den 29.3.2014 och bör betalas inom april.

Längden på textbidrag får vara högst sju A4-sidor och texten får inte ha publicerats tidigare. Manuskripten returneras inte – se därför till att du har en egen kopia av texten. Redaktören förbehåller sig rätten att avgöra vilka bidrag som publiceras.

Bidragen skickas både per e-post och post senast den 1.5.2014:

Maria Sandin
Skolhusgatan 3-5 B 26
65100 VASA
E-post: maria (at) litteratur.fi

OBS! Skriv att texten är ett bidrag för Vertikal 3.

Bästa läsare!

”Så mörk är natten i Midvintertid”, sjunger vi just nu. Och även dagarna tycks knappt ljusna.

Då är det gott att stanna inne, att utforska intellektuella världar som fått stå tillbaka för sommarhalvårets trädgårdsyra och grillfestfrossa.

Vi lever i en värld där den långa texten ofta sidsteppas, åtminstone i medierna. På redaktionerna bantas artikellängderna, som om man inte litade på att hålla läsarens intresse uppe annars. I sociala medier chattar och twittrar vi oss fram. Kort, slagkraftig, hackad och malen ska kommunikationen vara.

I denna korthetsvurm går något förlorat. Vad blir av vår förmåga att läsa längre, och att läsa långsamt?

Essän, den struntar i tidens korthetstrend. Den fläskar på tills den sagt sitt. I detta nummer ger vi scenrum till några tänkvärda essäer. Dessutom får vi njuta av fotoverket ”Ödehus”.

Kanske gränsar det till kategorin fotoessäer?

Vår recensionsavdelning bjuder på tips både för julklappssäcken och mellandagsrean.

Jag hoppas ni ska trivas med Horisont i soffhörnet, tända ljus, dricka glögg. Läsa lugnt och länge!

Sofie Furu

http://horisont.fi/annonser/

Årets kulturtidskriftspris

Paavo Lipponen, Stefan Wallin och Christian Lång delade ut priset Årets nordiska kulturtidskrift till Den Blå Port. Ordförande Ivan Rod från Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter tog emot priset. Från vänster: Lång, Lipponen, Rod och Wallin. Foto: Martin Karlsson.

Det femte nordiska kulturtidskriftspriset på 500 euro tilldelades på Helsingfors bokmässa till den danska tidskriften Den Blå Port. Priset överräcktes av tidigare statsministern Paavo Lipponen, riksdagsledamoten och förre kulturministern Stefan Wallin och Tidskriftscentralens verksamhetsledare Christian Lång.

Den fristående juryn består av en person från varje deltagande land. I år av Lene Andersen, författare, filosof och förläggare, Danmark; Ralf Andtbacka, författare, lärare och redaktör på Ellips förlag, Finland; Siri Lindstad, journalist på tidskriften Forskerforum och f.d. redaktör för Fett, Norge; Thomas Breitenstein Millroth, fil. dr, konsthistoriker, författare och kritiker, Sverige.

Läs hela inlägget här »

Imorgon, torsdag, drar Helsingfors bokmässa igång. Under bokmässan ordnas en mängd intressanta programpunkter. Här är ett urval av de finlandssvenska tidskrifternas program: 

Handla för rättvisa

Fredag den 25.10.2013 kl. 13.00 på Edith Södergran-scenen

Eva Nilsson och Lotta Staffans diskuterar temat för Fredspostens senaste temanummer, Handla för rättvisa. Samtalet leds av Inger Wirén.

 

Årets nordiska kulturtidskrift

Fredagen den 25.10.2013 kl. 17.30 på Tottiscenen

Pris för årets nordiska kulturtidskrift delas ut av tidigare statsministern Paavo Lipponen, förre kulturministern Stefan Wallin, jurymedlemmen Ralf Andtbacka och Tidskriftscentralens verksamhetsledare Christian Lång.

Nominerade tidskrifter: PALETTENDEN BLÅ PORTULKOPOLITIIKKAEOSVAGANT


Vi lever!

Ryktet om printens död är förhastat, åtminstone för tidskrifternas del

Helsingfors bokmässa
Edith Södergan-scenen, lördagen 26.10. kl 11.30

 

Besök även Tidskriftscentralens monter 7g35, nära Edit Södergranscenen. Där du kan bläddra i, köpa och prenumerera på tidskrifter från Svenskfinland och Sverige. Tidskrifterna ordnar även eget program, besök montern för att se tidtabellen.

 

Finlands svenska litteraturföreningar arrangerar den 4.11-29.12.2013 skrivarkursen Bloggskrift. Kursen är gratis för medlemmar och leds av Johanna Larsson och Hilda Forss, som även fungerar som grafiker och webbredaktör för Horisont.

Anmälningar sker till christian(at)litteraturforeningarna.fi senast den 1.11.2013. 

Läs mer på kursens blogg.

Tidskriften Horisont pärm

Klicka för att läsa texter ur nr 3

Det är ett stort nöje för mig att presentera aforistikern och poeten Hans Boij. Mest känd för Horisontläsaren är han förmodligen för sina återkommande huvudfotingar under rubriken ”Hjärnornas kamp”. I det här Horisontnumret ges möjlighet att stifta bekantskap med flera sidor hos denne mångsidige författare med sitt egensinniga och dessutom egenutgivna poetiska universum. Boij är vid fyllda 74 år konstnärligt starkare och produktivare än någonsin.

Ett annat tema i tidskriften är minoritetsspråk. I numret intervjuas forskaren Satu Gröndahl om minoritetsspråkens ställning i Sverige och journalisten Jeanette Björkqvist om hoten mot svenskan i Finland och om möjliga vägar framåt.

Horisont bjuder också på en viktig essä av medicinaren Peter Strang, som bl.a. ger insikter om ensamhetens villkor och gestaltar vikten av kroppslig beröring. Dessutom återfinns nya dikter av poeten Anna Mattsson, recensioner och flera kortintervjuer. Välkomna!

Peter Björkman

Den första helgen i oktober ordnas workshoppen Try Poetry, ”En gränslös värld med poesi, musik, dans, film, teater och bildkonst.” Under workshopparna, som ordnas i Malax, Nykarleby och Kaskö, kommer deltagarna bland annat att få experimentera med egna och andras texter och med olika sätt att använda rösten på. Inträdet är fritt och det är inget krav att uppträda. För att läsa mera om evenemanget, besök Try Poetrys hemsida.

Sonja Rosbäck, Christian Lång och Stefan Wallin

Riksdagsledamot och f.d. kulturminister Stefan Wallin delade ut pris till årets kulturtidskrift tillsammans med Tidskriftscentralens verksamhetsledare Christian Lång till webbredaktör Sonja Rosbäck från Eos. Foto: Hilda Forss.

Det tredje finlandssvenska kulturtidskriftspriset på 1.500 euro tilldelades igår kväll på Konstens Natt till barntidningen Eos, som i år fyller 120 år. Pristävlingen ordnades av Tidskriftscentralen rf och vinnaren har utsetts av riksdagsledamot och f.d. kulturminister Stefan Wallin.
Läs hela inlägget här »

« Äldre inlägg