Köp horisont

Prenumerationspriser 2021

– Finland 40 euro (studerande 25 euro)
– Norden 47 euro
– Utanför Norden 54 euro

I priserna ingår 10 % moms.

Du kan prenumerera via Tidskriftscentralen. Ta kontakt med Christian Lång på e-post fornamn (  ) litteratur. fi om du inte får svar via Tidskriftscentralens webbformulär.

Horisont utkommer med 4 nummer år 2021.

Lösnummer

Lösnummer kostar 12 euro eller 140 kr och kan beställas från samma adress som ovan. Porto tillkommer.

Försäljningsställen

Akademiska Bokhandeln, Helsingfors

Akademiska Bokhandeln, Åbo

Akademiska Bokhandeln Gros, Vasa

När-Bok, Närpes

 

Hedengrens, Stockholm

Nätverkstan Ekonomitjänst, Göteborg 

Tidskriftsbutiken, Malmö

Antikvariat Bode CarlshamnKarlshamn

Heidruns BokhandelTorsby

Direkten SunneSunne

Bokcafé PilgatanUmeå

h:ström – Antikvariat & Bokhandel, Umeå

Audiatur nettbokhandelNorge