Prenumerera

Prenumerationer, lösnummer och ekonomi

Svenska Österbottens litteraturförening rf
svenskaosterbottenslitteratur@gmail.com

Prenumerationspriser

Finland: 40 euro (studerande: 25 euro)
Norden: 47 euro
Övriga länder: 54 euro

I priserna ingår 10 % moms.

Horisont utkommer med 4 nummer per år.

Lösnummer

Lösnummer kostar 12 euro / 140 kr. Porto tillkommer vid leverans per post.

Försäljningsställen

Akademiska Bokhandeln, Helsingfors

Akademiska Bokhandeln, Åbo

Gros bokhandel, Vasa

När-Bok, Närpes

Hedengrens Bokhandel, Stockholm

Nätverkstan, Göteborg 

Tidskriftsbutiken, Malmö

Antikvariat Bode Carlshamn, Karlshamn

Heidruns Förlag, Torsby

Direkten SunneSunne

Bokcafé PilgatanUmeå

h:ström – Antikvariat & Bokhandel, Umeå

Audiatur nettbokhandel, Norge