Medverka

Vill du medverka i Horisont nr 1/2024 med temat kris?

Vi befinner oss i en tid av kriser. Globala kriser som krig och klimatkris. Ekonomisk kris. Under hösten 2023 har litteraturens kris diskuterats på finlandssvenska kultursidor. Men en kris kan också vara högst personlig. Kriser behöver inte heller nödvändigtvis vara negativa, utan kan också beteckna en brytpunkt. I svenska Nationalencyklopedin står det: »kris (latin cri’sis, av grekiska kri’sis ’söndring’, ’åtskiljande’, ’avgörande’, ’dom’, ’utslag’, av kri’nō ’skilja’, ’avsöndra’, ’avgöra’, ’döma’)«.

Till 2024 års första nummer av Horisont söker vi essäer, noveller, poesi, bildkonst och annat som på olika sätt undersöker ämnet kris. Den personliga, konstnärliga, historiska eller politiska.

Skicka ditt bidrag i wordformat till anna@horisont.fi senast den 12 januari 2024. Skriv din bostadsort i mejlet.

Deadlines för bidrag

Nr 1/2024: 12.1

Nr 2/2024: 29.3

Nr 3/2024: 9.8

Nr 4/2024: 18.10