Medverka

Vill du delta i Horisont nr 3/2024 med tema utopier?

2024 års första nummer av Horisont hade tema Kris, ett tema som på många sätt ligger rätt i tiden vilket också speglades av texterna: Klimatkris, kulturtidskrifternas kris och sjukdom.

Så i årets tredje nummer vill vi undersöka vad vi istället ser när vi vågar drömma om något helt annat. Utopier förknippas ofta med naivitet men handlar snarare om visioner och fantasi. Det vill säga det som också präglar litteraturens och konstens områden.

Därför vill vi nu bjuda in till att dela era utopier med Horisont! Vi välkomnar utopisk prosa och poesi, texter om utopisk litteratur och konst, bildkonst och reportage. Och om du inte dras med i temats optimism och istället vill skriva om varför utopier är världsfrånvända eller till och med farliga i en tid som vår så är även du välkommen med ditt bidrag!

Skicka in din text i wordformat senast den 9 augusti till anna@horisont.fi.

Deadlines för bidrag

Nr 1/2024: 12.1

Nr 2/2024: 29.3

Nr 3/2024: 9.8

Nr 4/2024: 18.10