Kontakt

Ansvariga redaktörer:

Sonja Vuori
E-post fornamn ( ) horisont. fi

Anna Remmets Askman
Grimstagatan 63
SE-16257 Vällingby, Sverige
E-post fornamn (  ) horisont. fi

Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material.

Prenumerationer, lösnummer och ekonomi:

Svenska Österbottens litteraturförening rf

OBS! Recensionsböcker ska inte skickas till föreningens adress, utan direkt till en av redaktörerna.