Medverka

Deadlines, bidrag 2023:

Nr 1: 9.1.2023

Nr 2: 20.3.2023

Nr 3: 31.7.2023

Nr 4: 16.10.2023

Vill du medverka i Horisont nr 4/2023?

Årets sista nummer har temat kroppen.

Vilken plats har kroppen i litteraturen? Kan man skriva med hela kroppen och vad har den att säga? Inom scenkonst är kroppen något som används ytterst konkret och synligt – får och ska den utnyttjas för konstens och effektens skull? Vårt förhållande till vår egen och andras kroppar är sällan okomplicerad. Vi älskar och hatar, njuter och späker, jämför och längtar. Kroppen är privat, offentlig, biologisk, social. Kroppen är till låns, ett fortskaffningsmedel på vår jordliga resa.

Välkommen att skicka in essäer, noveller, poesi, bildkonst och allt däremellan i wordformat senast den 18 oktober 2023 till sonja ( ) horisont.fi. Kontakta gärna Sonja om du vill bolla en idé innan det.