Köp horisont

Prenumerationspriser 2021

– Finland 40 euro (studerande 25 euro)
– Norden 47 euro
– Utanför Norden 54 euro

I priserna ingår 10 % moms.

Horisont utkommer med 4 nummer år 2021.

Lösnummer

Lösnummer kostar 12 euro eller 140 kr. Porto tillkommer vid leverans per post.

Försäljningsställen

Akademiska Bokhandeln, Helsingfors

Akademiska Bokhandeln, Åbo

Akademiska Bokhandeln Gros, Vasa

När-Bok, Närpes

Hedengrens, Stockholm

Nätverkstan Ekonomitjänst, Göteborg 

Tidskriftsbutiken, Malmö

Antikvariat Bode CarlshamnKarlshamn

Heidruns BokhandelTorsby

Direkten SunneSunne

Bokcafé PilgatanUmeå

h:ström – Antikvariat & Bokhandel, Umeå

Audiatur nettbokhandelNorge