Köp

Prenumerationspriser 2023

– Finland 40 euro (studerande 25 euro)
– Norden 47 euro
– Utanför Norden 54 euro

I priserna ingår 10 % moms.

Horisont utkommer med 4 nummer per år.

Lösnummer

Lösnummer kostar 12 euro eller 140 kr. Porto tillkommer vid leverans per post.

Prenumerationer, lösnummer och ekonomi:

Svenska Österbottens litteraturförening rf

svenskaosterbottenslitteratur ( ) gmail .com

Försäljningsställen

Akademiska Bokhandeln, Helsingfors

Akademiska Bokhandeln, Åbo

Akademiska Bokhandeln Gros, Vasa

När-Bok, Närpes

Nätverkstan Ekonomitjänst, Göteborg 

Tidskriftsbutiken, Malmö

Antikvariat Bode CarlshamnKarlshamn

Heidruns BokhandelTorsby

Direkten SunneSunne

Bokcafé PilgatanUmeå

h:ström – Antikvariat & Bokhandel, Umeå

Audiatur nettbokhandelNorge