Annonsera

Annonsera i Horisont under år 2023!

Priser för fyrfärgsannonser:

Bakpärmen 500 euro (200 x 210 mm, 4 mm bleed)
Bakpärmens insida 400 euro (200 x 255 mm, 4 mm bleed)
1/1-sida 300 euro (200 x 255 mm, 4 mm bleed)
1/2-sida 200 euro (200 x 127 mm eller 100 x 255 mm)
1/4-sida 100 euro (100 x 127 mm)

Faktureringstillägg för pappersfakturor per post: 10 euro.

Exklusive moms 24 %.

Bakpärmens annons bör ha ett utfall (bleed) på minst 4 mm för att undvika vita kanter runt annonsen i trycket. Även övriga helsidesannonser bör ha ett utfall (bleed) på minst 4 mm.

Hålltider:

Nr 1/2023 bokning senast 6.1, material senast 16.1 (utkommer omkring den 10.3)
Nr 2/2022 bokning senast 17.3, material senast 27.3 (utkommer omkring den 26.5)
Nr 3/2022 bokning senast 27.7, material senast 7.8 (utkommer omkring den 6.10)
Nr 4/2022 bokning senast 13.10, material senast 23.10 (utkommer omkring den 15.12)

Kontakta en av redaktörerna för bokning.