Annonsera

Priser för fyrfärgsannonser

Bakpärm: 500 euro (200 x 210 mm)
Bakpärm, insida: 400 euro (200 x 255 mm)
1/1 sida: 300 euro (200 x 255 mm)
1/2 sida: 200 euro (200 x 127 mm eller 100 x 255 mm)
1/4 sida: 100 euro (100 x 127 mm)

Exklusive moms 24%. Faktureringstillägg för pappersfakturor per post: 10 euro.

Annonsen bör ha ett utfall (bleed) på 5 mm för att undvika oönskade vita kanter runt annonsen i tryck.

Kontakta redaktörerna för bokning.

Hålltider

Nr 1/2024: bokning senast 5.1, material senast 12.1, utkommer omkring 8.3

Nr 2/2024: bokning senast 22.3, material senast 29.3, utkommer omkring 24.5

Nr 3/2024: bokning senast 2.8, material senast 9.8, utkommer omkring 4.10

Nr 4/2024: bokning senast 11.10, material senast 18.10, utkommer omkring 13.12