Kontakt

Ansvariga redaktörer:

Camilla Lindberg
Brunnsgatan 12 A 3
10600 Ekenäs
E-post fornamn (  ) horisont. fi

Anna Remmets Askman
Grimstagatan 63
SE-16257 Vällingby, Sverige
E-post fornamn (  ) horisont. fi

Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material.

Prenumerationer, lösnummer och ekonomi:

Svenska Österbottens litteraturförening rf
Wolffskavägen 36 / F11
65200 Vasa
Verksamhetsledare Christian Lång, e-post fornamn (  ) litteratur. fi. Du kan prenumerera via Tidskriftscentralen.
OBS! Recensionsböcker ska inte skickas till föreningens adress, utan direkt till en av redaktörerna.