Kontakt

Ansvariga redaktörer

Anna Remmets Askman
Grimstagatan 63
16257 Vällingby, Sverige
anna@horisont.fi

Sonja Vuori
Södra Strandgatan 22A
10600 Ekenäs, Finland
sonja@horisont.fi

Recensionsböcker skickas till redaktörerna.
Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material.

Grafisk form

Emma Strömberg
emma@studiostromberg.com

Prenumerationer, lösnummer och ekonomi

Svenska Österbottens litteraturförening rf
svenskaosterbottenslitteratur@gmail.com

Horisont utges av Svenska Österbottens litteraturförening rf