Förord, nr 3 2013

Tidskriften Horisont pärm
Klicka för att läsa texter ur nr 3

Det är ett stort nöje för mig att presentera aforistikern och poeten Hans Boij. Mest känd för Horisontläsaren är han förmodligen för sina återkommande huvudfotingar under rubriken ”Hjärnornas kamp”. I det här Horisontnumret ges möjlighet att stifta bekantskap med flera sidor hos denne mångsidige författare med sitt egensinniga och dessutom egenutgivna poetiska universum. Boij är vid fyllda 74 år konstnärligt starkare och produktivare än någonsin.

Ett annat tema i tidskriften är minoritetsspråk. I numret intervjuas forskaren Satu Gröndahl om minoritetsspråkens ställning i Sverige och journalisten Jeanette Björkqvist om hoten mot svenskan i Finland och om möjliga vägar framåt.

Horisont bjuder också på en viktig essä av medicinaren Peter Strang, som bl.a. ger insikter om ensamhetens villkor och gestaltar vikten av kroppslig beröring. Dessutom återfinns nya dikter av poeten Anna Mattsson, recensioner och flera kortintervjuer. Välkomna!

Peter Björkman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *