Tove Sjöholm

Artiklar taggade Tove Sjöholm

Den kvinnliga synvinkeln

Journalisten, och nu författaren, Sonja Hellman påbörjade år 2011 ett projekt som skulle ta nästan ett år att genomföra. Resultatet är intervjuboken Kvinnor utan land. Den består av femton muslimska kvinnors berättelser. Det som förenar dem är tron och flytten, ibland flykten, till Finland från länder som Afghanistan, Somalia och Irak.

Tanken med projektet, enligt Hellman, var att låta kvinnorna själva komma till tals eftersom det finns många missuppfattningar om muslimska kvinnor och man låter huvud­duken stå i vägen för frågor om integration. Och historierna som läsaren får ta del av varierar. Några, som till exempel Layla (fingerat namn) berättar om oroligheterna under inbördeskrigen i hemlandet Afghanistan under 1990-talet, eller som Saudina om förhållandena i koncentrations­lägret i Bosnien. Andra berättar om äktenskapen som på olika vägar fört dem till Finland.

Läs resten av artikeln »

Etiketter: : , , ,