Årets nordiska kulturtidskrift 2013: Den Blå Port

Årets kulturtidskriftspris
Paavo Lipponen, Stefan Wallin och Christian Lång delade ut priset Årets nordiska kulturtidskrift till Den Blå Port. Ordförande Ivan Rod från Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter tog emot priset. Från vänster: Lång, Lipponen, Rod och Wallin. Foto: Martin Karlsson.

Det femte nordiska kulturtidskriftspriset på 500 euro tilldelades på Helsingfors bokmässa till den danska tidskriften Den Blå Port. Priset överräcktes av tidigare statsministern Paavo Lipponen, riksdagsledamoten och förre kulturministern Stefan Wallin och Tidskriftscentralens verksamhetsledare Christian Lång.

Den fristående juryn består av en person från varje deltagande land. I år av Lene Andersen, författare, filosof och förläggare, Danmark; Ralf Andtbacka, författare, lärare och redaktör på Ellips förlag, Finland; Siri Lindstad, journalist på tidskriften Forskerforum och f.d. redaktör för Fett, Norge; Thomas Breitenstein Millroth, fil. dr, konsthistoriker, författare och kritiker, Sverige.

Priset delas ut i Nordisk Kulturtidskriftsförenings regi och i år stod den finlandssvenska föreningen Tidskriftscentralen för arrangemangen. Nominerade till priset är de respektive ländernas nationella vinnare. Utöver Den Blå Port var Eos (Finland), Ulkopolitiikka (Finland), Paletten (Sverige) och Vagant (Norge) nominerade.

Nordisk kulturtidskriftsförening, NKTF, grundades 2004 och har som mål att:

  • nå ut till nya läsare i hela Norden genom ökad representation och marknadsföring;
  • fungera som en knutpunkt för utbyte och dialog mellan kulturtidskrifter och därigenom stärka deras närvaro i en nordisk offentlighet;
  • förbättra förhållandena för de nordiska kulturtidskrifterna, genom att med en samlad röst driva gemensamma intressefrågor.

Juryns motivering:

”Danska Den Blå Port är en tidskrift som lyckas fånga litteraturen här och nu, samtidigt som texterna känns tidlösa och evigt aktuella. Den är ambitiös och navigerar med säkerhet och elegans i tidens intellektuella farvatten. Den står den konstnärliga processen nära; teorin blir inte ett självändamål som överskuggar den skapande handlingen och drivkraften.

Det visuella uttrycket är dämpat och anspråkslöst, nästan blygsamt och blekt, i klassiskt vacker form. Men när man börjar bläddra, tar det inte lång tid innan orden gnistrar, bubblar och sjuder på och mellan raderna. Den Blå Port ger en lust att läsa mer, mer och mer, inte bara tidskriftens egna texter, men också böcker av alla slag, andra tidskrifter, pamfletter, broschyrer. Den lyckas göra det poetiska politiskt och det politiska poetiskt.

Tidskriften innehåller mycket ny dansk litteratur, sidorna svämmar över av fantastiska bidrag av aktuell litteratur och också artiklar som dyker ner i aktuella språkligt-konstnärliga teman, som t.ex. Morten Söndergaards ”ordapotek”. Den Blå Port är ännu en företrädare för en lång folkbildande kulturivrande tradition, där grundförutsättningen är själva ämnet. Lågmält, viskande, men med en andedräkt het av iver.”

Den Blå Port:

Redaktörer: Josefine Klougart och Jonas Rolsted

Utgivare Forlaget Vandkunsten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *