Erika Rönngård

Artiklar taggade Erika Rönngård

Blanka Henriksson: Trollen och vi

Blanka Henriksson
Trollen och vi
Scriptum 2012

Trollen som fanns i varje by

Blanka Henriksson, filosofie doktor i folkloristik, sätter de finlandssvenska trollen på kartan. Samtidigt som Trollen och vi är en introduktion till de folkliga föreställningarna om troll i Svenskfinland är den också något av en snabbkurs i folkloristik och hur folkliga berättelser fungerar.

Henriksson redogör för olika typer av troll och berättelser om dem – bortbytingar, de rika trollen, bergtagning och sagornas troll. Hon ger också bakgrund till föreställningarna om troll och förklarar varför berättelserna om trollen har gemensamma drag. Utplacerade i den annars faktabaserade texten finns rutor med nedtecknade och återgivna berättelser om troll från olika delar av Svenskfinland. Läs resten av artikeln »

Etiketter: : , ,

Livet finns på de Lundbergska öarna

Det krävs inte mer än ett par av de in­ledande sidorna i Ulla-Lena Lundbergs Is innan man känner sig övertygad om att man är i goda händer, hos en författare som vet hur hon ska ta hand om sin berättelse. Romanen rullar upp en ung prästfamiljs öde i en kanske inte så fiktiv skärgårdsförsamling under senare halvan av 1940-talet. Det är efterkrigstid, och även om förhållandena än så länge är knappa strävar man hoppfullt mot ljusare tider. Denna bild förstärks dessutom av att den återspeglas i prästfamiljens egna omständigheter. Det är nu deras liv tillsammans på öarna börjar – mycket av det jordiska återstår att ta hand om, men varken Petter eller Mona Kummel räds arbetet. Skärgårdsborna i församlingen är en sort för sig, som Lundberg beskriver sedda både genom det nyanlända prästparets och genom den infödde postförarens ögon. Läs resten av artikeln »

Etiketter: : ,