textanalys

You are currently browsing articles tagged textanalys.

Hanna Ylöstalo lyssnar på Iiris Viljanen och reflekterar över ett konstnärsskap som rymmer allt ifrån kärlek, sorgen efter älskade husdjur och psykisk ohälsa. Read the rest of this entry »

Tags: , ,