Medverka i Horisont 4 2018!

Vill du medverka i Horisont 4/2018 med temat Vandringar?

Begreppet vandringar kan omfatta fysiska förflyttningar av individer och större folkgrupper, ett  återkommande tema inom litteraturen. Förutom folkvandringar som återigen är ett högaktuellt ämne, finns närbesläktade begrepp som berör den enskilda individen i vardagen. Att flanera och promenera. Också dessa aktiviteter synliggörs inom konsten.

En annan synonym är strövtåg. Det handlar om att strosa och flanera och nå oväntade och nya marker, både inre och yttre.

Det kan också handla om förflyttningar, förskjutningar och omplaceringar som är metafysiska, filosofiska och poetiska. Väcker det här tankar och associationer hos dig?

I nummer 4/2018 av Horisont undersöker vi begreppen och välkomnar noveller, dikter, essäer och andra texter som på något sätt förhåller sig till ämnet. Välkommen med bidrag och förslag så snabbt som möjligt, men senast den 14.10 till camilla(a)horisont.fi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *