Try Poetry

Try Poetry är ett årligen återkommande tvärkonstnärligt poesiläger där man arbetar med det utvidgade textbegreppet. Syftet med lägret är att lyfta fram poesin som konstform och skapa en mötesplats mellan författare och verksamma inom andra konstformer, som teater-, dans-, musik-, foto-, film- och bildkonst. Workshopens ändamål är att man tillsammans skapar nya tvärkonstnärliga verk med poesin som utgångspunkt. I år går Try Poetry av stapeln 6-7.10 på Malakta i Malax.

 

Konstform: Fotografi
Ledare: Ellen Strömberg & Martin Karlsson
Deltagaravgifter:
– 15 euro för medlemmar i Svenska Österbottens litteraturförening rf (anslut dig via websenator.org)
– 30 euro för ungdomar (högst 25 år)
– 60 euro för övriga
Kost och logi ingår i avgiften.

Anmälningar senast 20.9.2018 till josefin(a)litteratur.fi eller Svenska Österbottens litteraturförening rf, Wolffskavägen 36 / F11, 65200 Vasa.

Arr.: Svenska Österbottens litteraturförening rf

Try Poetry stöds av Centret för konstfrämjande. Föreningen vill även tacka för verksamhetsbidrag av Svenska kulturfonden, Olof och Siri Granholms stiftelse för den svenskösterbottniska kulturen, Konstsamfundet, Aktiastiftelsen i Vasa och Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *