Horisont 4 2019, förord

Kära läsare!

Under året som gått har vi avhandlat ämnen som hemmet, öar och under ytan. Staden som är tematiken för det här numret har väckt stort intresse och materialflödet har varit omfattande. Bland höstens finlandssvenska bokutgivning syns till exempel New York.

För många är begreppet stad synonymt med storstad. Berlin och Paris går nästan inte att kringgå, men vi belyser tematiken ur flera olika synvinklar och en av dem är staden som kvinnlig kropp och feministiskt drama.

Idag kan vi vandra omkring i virtuella städer framför våra datorer och ta rollen som en form av fåtölj-flanör. Den nattliga staden och nattvandraren är en annan aspekt på temat, och även förhållandet mellan staden och landsbygden.

Vi är glada att också kunna ge en inblick från Island och Keflavik via författaren Jón Kalman Stefánsson.

Poeten Eva Ribich medverkar med en nyskriven dikt för Horisont. Vi publicerar också en av de premierade essäerna i Hans Ruin-tävlingen, och med anledning av den, har vi valt att fokusera på just essäer i det här numret. Undantagsvis publicerar vi därför lite färre recensioner. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *