Kvarken i ord och bild

Bilder från Kvarken och nyskrivna texter av österbottniska författare med tema skärgård, Kvarken och förändringens öar ges ut under våren 2021 för att lyfta fram Kvarkens världsnaturarv. Vi inbjuder österbottniska författare att i dikt eller kortprosa gestalta/beskriva detta områdes unika natur samt folk och näringar. WildLife Vaasa bidrar med fotografier från området. Resultatet publiceras i föreningens jubileumsantologi Vertikal 4. Redaktör för antologin är Peter Björkman och bidrag kan skickas till honom senast den 31.1.2021. Boken ges ut som en del av föreningens 70-årsjubileum och till minnet av vår hedersmedlem Carita Nyström, som tog initiativ till temat.

En förutsättning för deltagande är att man är medlem i litteraturföreningen och att medlemsavgiften är betald. Längden på textbidrag får vara högst 2 400 ord och texten får inte ha publicerats tidigare. Redaktören förbehåller sig rätten att avgöra vilka bidrag som publiceras. Föreningen betalar honorar för publicerade bidrag.

Föreningens Vertikal-antologier samlar tidigare publicerade författare, skrivande medlemmar och debutanter. Horisont, namnet på den tidskrift som litteraturföreningen ger ut, och Vertikal, titeln på föreningens antologiserie berättar också någonting om föreningen och dess 70-åriga verksamhet. Här finns höjd och bredd, utrymme för såväl proffsförfattare som amatörskribenter. Det är få sammanhang där litteraturintresserade kan samlas och umgås under sådana jämbördiga och sammansvetsande former. I botten finns en idealism och folkbildningstradition som har haft och fortfarande har stor betydelse för kulturlivet i Österbotten.

Bidragen skickas per e-post senast den 31.1.2021 till peterrichardbjorkman@gmail.com.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *