Förord, Horisont 1 2021

Kära läsare,

Finns det något vi är tröttare på än att höra att vi behöver hålla avstånd? Men trots att ordet kanske är avskytt i dessa tider rymmer det mycket som är värt att undersöka. Därför kontaktade vi till exempel den österbottniska poeten Ralf Andtbacka och den västerbottniska poeten Pernilla Berglund och bad beskriva sina tankar kring vad avstånd gör med skrivande, poesins förmåga att överbrygga avstånd och närheten (och avståndet) mellan Öster- och Västerbotten.

Sara Jernberg har skrivit en mörk novell om avståndet som kan uppstå mellan tre personer i en bil och Anna Jegorova om en farmor och ett barn med både känslomässigt och geografiskt avstånd mellan sig som stapplande försöker kommunicera över en telefonledning. Calle Flognman undersöker i en essä avstånd med hjälp av Audre Lorde, Kylie Minogue och matematiska formler och Ann-Marie Ivars berättar i en intervju om sin bok om de människor som korsade det stora avståndet mellan Finland och Nordamerika i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Dessutom får du som vanligt nyskrivna dikter och en massa andra spännande texter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *