Förord

Artiklar i kategorin Förord

Kära läsare,

Pärm av Horisont med illustration av barn med blommor istället för ansikte

Vi efterlyste texter som tangerade ämnen kring barnet och barndom. Vi tänkte oss områden som tillblivelse, mognad och växtplatser. Barndomen är inte sällan förknippad med minnen, platser och händelser. Även undanträngda sådana ryms med på kartan.

Att barndom på många sätt förefaller att vara synonymt med sommar märktes tydligt i de texter som kom in. Det är i sommarens olika landskap som barndomen ofta gömmer sig. Det är åtminstone så många främst minns den. Men alla minnen är inte lika soliga.

I det här numret bjuder vi på sommarläsning i form av två längre noveller av skribenterna Ida Ståhl och Elina Sahlin. Den åländska poeten Carina Karlsson och den österbottniska poeten Eva-Stina Byggmästar gör två helt separata tolkningar på tematiken. 

Den nordiska barnboken röner intresse i hela världen och den finländska docenten Mia Österlund är entusiastisk. Andra entusiaster förser barn med konstupplevelser. 

Vi bjuder även på essäer, bland dem en om pubertetens vånda och andra våndor.

Trevlig sommar!

Camilla Lindberg

Kära läsare,

Vi befinner oss i början av ett nytt decennium. Förra 20-talet, 1920, brukar beskrivas som en dekadent och frisinnad paus mellan de båda världskrigen. Vad rör vi oss mot nu? Decenniets första nummer av Horisont har temat Rörelse. Här utforskas rörelser inom olika verk, som poeten Pentti Saarikoskis dans, och konstnären Axel Törnemans rörelser i ett absint­indränkt Paris vid förra sekelskiftet. Också den politiska rörelsen tar plats, i ett samtal med den danska författaren Jonas Eika som tilldelades Nordiska rådets litteraturpris och tog tillfället i akt att höja rösten mot det han kallar ”statsrasism”, och i en dikt av Hanna-Linnea Rengfors som gestaltar ögonblicket då en ung aktivist ställer sig upp på ett flygplan innan det lyfter för att hindra en deportation. Årets och 20-talets första nummer av Horisont bjuder också på en personlig krönika av Alexandra Sandbäck om hur det är att bebo en kropp som inte passar in i normen, en text om den nyligen bortgångna Carita Nyströms texter och hennes plats i den feministiska rörelsen, och som vanligt mycket mer!

Anna Remmets