Ivan Lendl

You are currently browsing articles tagged Ivan Lendl.

Envist, målmedvetet, utan att ge sig. Ivan Lendl har samlat på Muchas konst med samma taktik som han spelade tennis. Men var finns den 119:e planschen? Den som ingen nånsin sett?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,