Tom Hedlund

Artiklar taggade Tom Hedlund

Orientering i glömt författarskap

En kämpande poet Olov Hertzman

Olov Hertzman
En kämpande poet. Sture Axelsons liv och diktning
Ellerströms, 2013

Under 1940-talet framträdde i Sverige en lång rad poeter av mycket olika kynne. Några av dem blev enbokspoeter, åtskilliga glömdes ganska snart, en liten kärntrupp blev vad som litteraturhistoriskt har kallats 40-talister: poeter som i ett ofta komplext bildspråk formulerade krigstidens ångestskapande tryck. Erik Lindegren, Karl Vennberg, Werner Aspenström, Ragnar Thoursie, Elsa Grave och några till utgör denna kärna; att de var mycket olika som poeter gör att begreppet 40-talism inte är entydigt.

Vid sidan av de poeter från 40-talet som – givetvis med goda skäl – har fått stort utrymme i litteraturhistoriens minne, finns alltså åtskilliga poeter som – ofta men inte alltid av goda skäl – har hamnat i glömska. I några fall kan det handla om att de helt enkelt var på fel plats vid fel tidpunkt, dvs de kunde inte i tillräcklig utsträckning ses som modernistiska förnyare på samma sätt som de poeter som kommit att prägla bilden av det litterära 40-talet. I själva verket borde 1940-talets litteraturhistoria skrivas om, så att bredden och osamstämmigheten mera kunde tydliggöras. En revidering är redan påbörjad i några avhandlingar om kvinnliga författarskap som inte tidigare har uppmärksammats efter förtjänst. Läs resten av artikeln »

Etiketter: : , ,

Nu är det på allvar Lefflers tur

David Gedin & Claudia Lindén: Att skapa en framtid

David Gedin & Claudia Lindén (red.)
Att skapa en framtid
Kulturradikalen Anne Charlotte Leffler
Rosenlarv förlag 2013

Strindberg är förstås den författare som i kraft av sin mångsidighet och sin förmåga att fånga upp nya signaler i tiden blir ett närmast bedövande kraftcentrum under sent 1800– tal och tidigt 1900– tal i litteraturhistoriska framställningar. Hans produktion blir ett författarskap både i tiden och för framtiden med mottagna och förmedlade impulser i olika riktningar.

Men omkring Strindberg fanns en mängd författare, som visserligen inte kunde tävla med honom när det gäller inflytande och mångsidighet, men som i olika avseenden kan ha gjort en väl så väsentlig insats. Hur någon någonsin har kunnat ta något av Strindbergs unkna kvinnosyn på allvar verkar idag obegripligt. Men det fanns också helt andra röster i samtiden som hade en helt annan inställning – inte oväntat mest bland kvinnliga författare. Läs resten av artikeln »

Etiketter: : , , ,

Sockel för ett författarskap

Bakom varje publicerat författarskap finns opublicerat material – tidiga försök, utkast, tester i oväntade riktningar. I vissa fall kan sådant omsider publiceras – relaterat till det mogna författarskapet kan också ofullgångna texter få ett visst intresse.

Louise Agnesdotter, född 1972, har gjort sig bekant, inte som författare, utan som journalisten, redaktören, sociologen med mera som flyttade från Sverige till Finland och blev rörmokare. När hon nu ger ut texter skrivna huvudsakligen under 1990-talet när hon själv var mellan tjugo och trettio, får vi därmed sockeln till ett författarskap, som ännu inte existerar.  Läs resten av artikeln »

Etiketter: : , ,