Övrigt

You are currently browsing the archive for the Övrigt category.

 

Det onda sägs på många goda sätt; Du kan inte undvika dem alla.

 

Det vulgära i mig är botten också i andra

 

Ondska är bara brist.

 

Den goda viljan är inte felfri. Den felfrie tror motsatsen.

Read the rest of this entry »

Tags: ,

Sandro Key Åberg

Sandro Key-Åberg blev för mig en god förebild som skrivpedagog. På mina skrivarkurser var han en flitig gäst, eftersom han ägde en unik förmåga att se det utvecklingsbara i amatörskrivarnas texter. Han såg också eleverna som sina medmänniskor och kunde gjuta mod i en osäker medelålders kvinnlig skrivare genom att kalla henne ”O, du mitt vackra barn!”

 

Jag träffade Sandro Key-Åberg i kurssammanhang på 80-talet och läste hans då aktuella böcker. Ofta när han mötte en ny publik berättade han om sin problematiska barndom, då han ständigt bytte fosterhem och kände sig övergiven av sin lilla runda mor. Vem som var hans far visste han inte som barn. Tidigt i sin utsatthet som ”oäkting” lärde han sig att använda språket som försvarsmedel. ”Språket blev min överlevnadsflotte”, säger han i en intervju.

Hans barnsliga poetiska glädje över att vrida och vända på ord gjorde det ibland svårt att föra ett vettigt samtal med honom. Han kunde ta tag i en vardaglig fras och snabbt dribbla bort samtalspartnern genom att ge orden en annan mening än den konventionella.

Efter Sandros död 1991 kom jag att intressera mig för hans av mig olästa 50-talsböcker. Jag skrev min doktorsavhandling om hans tidiga författarskap och lärde känna en annan Sandro. Jag utgick från att hans svåra barndomsupplevelser måste ha påverkat hans diktning.

Read the rest of this entry »

Tags: ,

De nationella strömningarna växer sig starka i många delar av Europa. Men ingenstans har de satt sin prägel  på det exekutiva maktutövandet så som i Ungern, som sedan 2010 styrs av det nationalkonservativa Fidesz, med det nyfascistiska Jobbik som näst största parti. De nationella strömningarna  gäller inte minst på kulturens område. Ett exempel är Budapests Nya teater. 

Hösten 2011 var det dags för teaterchefen István Mártas på Nya teatern (Uj Szinház på ungerska) att söka förlängt förtroende för ytterligare en fyraårsperiod. Eftersom István Mártas 13 år som teaterchef på denna stadsteater i Budapest kännetecknats av hög konstnärlig kvalitet och god ekonomisk ordning trodde de flesta på ett förnyat mandat. Så blev det dock inte, utan en antisemitisk skådespelare vid namn György Dörner valdes istället till chef. Detta hade knappast blivit den världsnyhet det blev om inte omständigheterna bakom utnämnandet varit extra­ordinära.

I sin ansökan till tjänsten skrev Dörner att teaterns repertoar skulle medverka till att ungrarna skulle återerövra sin kultur och sitt land. Han skrev också i sin ansökan att ungrarna led under ”det socialliberala oket” och av en ”degenererad, sjukligt liberal hegemoni”, samt framhöll den antisemitiske författaren och politikern István Csurka (1934-2012) som sin mentor.

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,