Övrigt

Artiklar i kategorin Övrigt

Till minnet av Carita Nyström (1940–2019)

Beskedet om att min vän och författarkollega Carita Nyström hade gått bort kom kanske inte helt överraskande men kändes likafullt som ett dråpslag i oktobermörkret. I många år hade hon kämpat med vacklande hälsa, men efter varje kris resolut rest sig och gått vidare. Hon var en kämpe med obändig vilja och smittande entusiasm, vilket fick många av oss att tro, eller i varje fall hoppas, att hon skulle hänga med ett bra tag till. Men så blev det inte.

Vår vänskap sträcker sig tillbaka till 1990-talet. Då var Carita en sedan länge etablerad författare och kulturpersonlighet i Österbotten och Svenskfinland, en eldsjäl, fixare och mentor som fick saker och ting att hända och som generöst delade med sig av sina kunskaper och skapade möjligheter för andra. Hon var en kulturaktivist av bästa snitt som värnade inte bara om sitt eget författarskap utan om det större sammanhang som förenar författare och läsare.

Därför framstod det som sällsynt lämpligt att Carita verkade som österbottnisk länskonstnär i litteratur under åren 1991–1993, ett uppdrag som blev mitt några år senare, i hög grad som ett resultat av hennes lobbande hos konstkommissionen. En stafettpinne som hon räckte vidare var tanken om ett samarbete mellan Österbotten och Yorkshire i England. Den preliminära kontakten initierade Carita under ett besök i den nordengelska regionen och det blev den grund som jag sedan kunde bygga vidare på. Samarbetet, som gick under namnet Interland, resulterade i flera författarbesök i båda länderna och en trespråkig antologi som utkom på förlaget The Poetry Business.

Vänskapen mellan oss som deltog i projektet har bestått genom åren, ofta med Carita som sambandscentral i kommunikationen. I en personlig respons på dödsbudet fångade Steve Dearden – Caritas ursprungliga kontakt i Yorkshire – en känsla som alla i projektet och säkerligen många andra kan dela: ”Jag undrar hur någon som, sett ur ett helt livs perspektiv, vi tillbringade så få dagar med kunde göra ett sådant oerhört starkt intryck.”

Sådan var Carita Nyström – hon tog initiativ, hon skapade nätverk, hon lämnade spår.

Det finns förstås så mycket mera att säga om Carita och hennes mångsidiga karriär, om hennes pionjärinsatser för feminismen, hennes engagemang i fredsrörelsen, det alternativa förlaget Hantverk som hon drev tillsammans med sin make Erik Ågren, hennes ordkonstverkstäder och otaliga kulturprojekt i hemkommunen Korsnäs och på andra ställen. Trots att meritlistan var lång och imponerande smidde hon ständigt nya planer, vilka hon gärna berättade om när vi sammanstrålade. Det professionella siktet var inställt på framtiden, en attityd som inspirerade.

Samtidigt finns i hennes böcker en stor medvetenhet om tidens gång, om minnandets och vittnesbördens betydelse, och medmänskliga sammanhang och tillvarons cykliska karaktär. Trädgårdsodling var hennes passion och återkommande ämne i den senare delen av hennes författarskap. I den sista texten hon sände mig, en Gröna hörnan-kolumn för lokaltidningen KustNytt, skriver hon om höstens ankomst till trädgården och avrundar med en kommentar i en positiv och lite skälmsk ton som för mig är så Carita:

Vresrosen remonterar också, och bland de fint svällande nyponen syns nu både röda och vita blommor. Vresrosen är ju svartlistad i likhet med lupinen. Men jag låter – kanske lagstridigt – mina plantor av båda arterna breda ut sig. Låt det blomma!

 

Det onda sägs på många goda sätt; Du kan inte undvika dem alla.

 

Det vulgära i mig är botten också i andra

 

Ondska är bara brist.

 

Den goda viljan är inte felfri. Den felfrie tror motsatsen.

Läs resten av artikeln »

Etiketter: : ,

Sandro Key Åberg

Sandro Key-Åberg blev för mig en god förebild som skrivpedagog. På mina skrivarkurser var han en flitig gäst, eftersom han ägde en unik förmåga att se det utvecklingsbara i amatörskrivarnas texter. Han såg också eleverna som sina medmänniskor och kunde gjuta mod i en osäker medelålders kvinnlig skrivare genom att kalla henne ”O, du mitt vackra barn!”

 

Jag träffade Sandro Key-Åberg i kurssammanhang på 80-talet och läste hans då aktuella böcker. Ofta när han mötte en ny publik berättade han om sin problematiska barndom, då han ständigt bytte fosterhem och kände sig övergiven av sin lilla runda mor. Vem som var hans far visste han inte som barn. Tidigt i sin utsatthet som ”oäkting” lärde han sig att använda språket som försvarsmedel. ”Språket blev min överlevnadsflotte”, säger han i en intervju.

Hans barnsliga poetiska glädje över att vrida och vända på ord gjorde det ibland svårt att föra ett vettigt samtal med honom. Han kunde ta tag i en vardaglig fras och snabbt dribbla bort samtalspartnern genom att ge orden en annan mening än den konventionella.

Efter Sandros död 1991 kom jag att intressera mig för hans av mig olästa 50-talsböcker. Jag skrev min doktorsavhandling om hans tidiga författarskap och lärde känna en annan Sandro. Jag utgick från att hans svåra barndomsupplevelser måste ha påverkat hans diktning.

Läs resten av artikeln »

Etiketter: : ,

De nationella strömningarna växer sig starka i många delar av Europa. Men ingenstans har de satt sin prägel  på det exekutiva maktutövandet så som i Ungern, som sedan 2010 styrs av det nationalkonservativa Fidesz, med det nyfascistiska Jobbik som näst största parti. De nationella strömningarna  gäller inte minst på kulturens område. Ett exempel är Budapests Nya teater. 

Hösten 2011 var det dags för teaterchefen István Mártas på Nya teatern (Uj Szinház på ungerska) att söka förlängt förtroende för ytterligare en fyraårsperiod. Eftersom István Mártas 13 år som teaterchef på denna stadsteater i Budapest kännetecknats av hög konstnärlig kvalitet och god ekonomisk ordning trodde de flesta på ett förnyat mandat. Så blev det dock inte, utan en antisemitisk skådespelare vid namn György Dörner valdes istället till chef. Detta hade knappast blivit den världsnyhet det blev om inte omständigheterna bakom utnämnandet varit extra­ordinära.

I sin ansökan till tjänsten skrev Dörner att teaterns repertoar skulle medverka till att ungrarna skulle återerövra sin kultur och sitt land. Han skrev också i sin ansökan att ungrarna led under ”det socialliberala oket” och av en ”degenererad, sjukligt liberal hegemoni”, samt framhöll den antisemitiske författaren och politikern István Csurka (1934-2012) som sin mentor.

Läs resten av artikeln »

Etiketter: : , , , ,