Maria Björkman

Artiklar taggade Maria Björkman

Självhjälpsbok för blivande romanförfattare

Karen Weisner write your first draft

Karen S. Wiesner
First Draft in 30 Days. A novel writer’s system for building a complete and cohesive manuscript.
Writer’s Digest Books
Ohio.

För dem som flitigt läser litteratur om att skriva böcker, är namnet Karen S. Wiesner troligen bekant. Hennes crash-course-bok First Draft in 30 Days, om hur man sätter ihop ett fullständigt romanutkast på en månad nämns nämligen ofta i sådana sammanhang.

Varför ska man då sätta ihop ett romanutkast innan man skriver själva romanen? Helt enkelt för att det sparar tid, och därmed ökar produktionstakten betydligt. Ett fullständigt utkast på femtiotalet sidor är betydligt lättare att analysera och komplettera än ett 300-sidigt manuskript där detaljerna kommit i oordning, och varje ändring kan påverka handlingen flera kapitel framåt. När väl utkastet är färdigt är det hårda arbetet redan gjort, och resten av skrivandet betydligt enklare, påstår författaren. Och när det gäller produktionstakten är ekvationen enligt Wiesner enkel: författaren opererar på en marknad, och vill man sälja mycket och uppfylla läsarnas och förläggarnas förväntningar måste man producera snabbt, effektivt och bra. Wiesner själv skriver i flera olika genrer och verkar leva som hon lär. Personligen har hon trimmat sin metod ytterligare och producerar ofta ett romanutkast i genrerna action eller romance på ett par veckor. För dem som inte är trakterade att skriva inom samma genrer som hon gör, poängterar hon att metoden med vissa modifikationer kan användas på snart sagt samtliga skönlitterära genrer.

Läs resten av artikeln »

Etiketter: : , ,

Mästerligt ur barnperspektiv

Christina Kjellson: Solknepet

Christina
Kjellsson
Solknepet
Kabusa förlag, 2013

Barndomsskildringen Solknepet är musikern och visartisten Christina Kjellssons romandebut. Har man lyssnat till Kjellssons visor, eller någon gång läst hennes blogg, Ordagrant, så vet man att man kan sätta förväntningarna högt var gång Kjellsson sätter något på pränt. Och av Solknepet blir man inte besviken. 

 

Romanen har fått sitt namn av ”sol­knepet”, som är en besvärjelseramsa sjuåriga flickan Mirjam säger när hon blir orolig. Hon konstruerade den när hon hörde någon berätta att om solen slocknar så tar det åtta minuter innan det blir mörkt på jorden och människorna fryser ihjäl. Mirjam har en oerhört stark och reell dödsskräck,  och när hon blir rädd för att dö säger hon ramsan. Har solen inte slocknat när hon är klar efter åtta minuter, så vet hon att det är lugnt ett tag till. Solknepet är bara en av många åtgärder och strategier Mirjam har för att inte dö, för att klara av sin vardag och för att förstå sig på en bitvis komplicerad värld, med ideliga faror, en älskad farmor som reser i väg och aldrig kommer tillbaka, grannbarn som äger nyckeln till ett evigt liv, vuxna, vars abstrakta tal och bildspråk hon inte förstår, samt kläder som ”klagar” och sitter fel. Läs resten av artikeln »

Etiketter: : , ,