Writer’s Digest Books

Artiklar taggade Writer’s Digest Books

Självhjälpsbok för blivande romanförfattare

Karen Weisner write your first draft

Karen S. Wiesner
First Draft in 30 Days. A novel writer’s system for building a complete and cohesive manuscript.
Writer’s Digest Books
Ohio.

För dem som flitigt läser litteratur om att skriva böcker, är namnet Karen S. Wiesner troligen bekant. Hennes crash-course-bok First Draft in 30 Days, om hur man sätter ihop ett fullständigt romanutkast på en månad nämns nämligen ofta i sådana sammanhang.

Varför ska man då sätta ihop ett romanutkast innan man skriver själva romanen? Helt enkelt för att det sparar tid, och därmed ökar produktionstakten betydligt. Ett fullständigt utkast på femtiotalet sidor är betydligt lättare att analysera och komplettera än ett 300-sidigt manuskript där detaljerna kommit i oordning, och varje ändring kan påverka handlingen flera kapitel framåt. När väl utkastet är färdigt är det hårda arbetet redan gjort, och resten av skrivandet betydligt enklare, påstår författaren. Och när det gäller produktionstakten är ekvationen enligt Wiesner enkel: författaren opererar på en marknad, och vill man sälja mycket och uppfylla läsarnas och förläggarnas förväntningar måste man producera snabbt, effektivt och bra. Wiesner själv skriver i flera olika genrer och verkar leva som hon lär. Personligen har hon trimmat sin metod ytterligare och producerar ofta ett romanutkast i genrerna action eller romance på ett par veckor. För dem som inte är trakterade att skriva inom samma genrer som hon gör, poängterar hon att metoden med vissa modifikationer kan användas på snart sagt samtliga skönlitterära genrer.

Läs resten av artikeln »

Etiketter: : , ,