Karen S. Wiesner: First Draft in 30 Days.

Självhjälpsbok för blivande romanförfattare

Karen Weisner write your first draft
Karen S. Wiesner
First Draft in 30 Days. A novel writer’s system for building a complete and cohesive manuscript.
Writer’s Digest Books
Ohio.

För dem som flitigt läser litteratur om att skriva böcker, är namnet Karen S. Wiesner troligen bekant. Hennes crash-course-bok First Draft in 30 Days, om hur man sätter ihop ett fullständigt romanutkast på en månad nämns nämligen ofta i sådana sammanhang.

Varför ska man då sätta ihop ett romanutkast innan man skriver själva romanen? Helt enkelt för att det sparar tid, och därmed ökar produktionstakten betydligt. Ett fullständigt utkast på femtiotalet sidor är betydligt lättare att analysera och komplettera än ett 300-sidigt manuskript där detaljerna kommit i oordning, och varje ändring kan påverka handlingen flera kapitel framåt. När väl utkastet är färdigt är det hårda arbetet redan gjort, och resten av skrivandet betydligt enklare, påstår författaren. Och när det gäller produktionstakten är ekvationen enligt Wiesner enkel: författaren opererar på en marknad, och vill man sälja mycket och uppfylla läsarnas och förläggarnas förväntningar måste man producera snabbt, effektivt och bra. Wiesner själv skriver i flera olika genrer och verkar leva som hon lär. Personligen har hon trimmat sin metod ytterligare och producerar ofta ett romanutkast i genrerna action eller romance på ett par veckor. För dem som inte är trakterade att skriva inom samma genrer som hon gör, poängterar hon att metoden med vissa modifikationer kan användas på snart sagt samtliga skönlitterära genrer.

För alla oss som inte färdigställt någon roman kan denna handbok fungera som en ytterst konkret introduktion till hantverket. Wiesner guidar läsaren genom det basala: hur en intrig kan se ut, hur man konst­ruerar huvudintrig och underintriger och får dem att harmoniera med varandra, hur man skapar romanens persongalleri och med enkla knep får en karaktärsgestaltning att bli mer levande. Den introducerar också arbetsmetoder för att konstruera och analysera berättelsens olika trådar och teman, och andra metoder för att kunna avgöra om de håller hela vägen. I Wiesners metod ingår att man arbetar med olika arbetsblad, som man samlar i en mapp, bokstavligen eller elektroniskt, som sedan tillsammans utgör basen för romanutkastet och senare den färdiga romanen. Dessa arbetsblad återfinns i tre appendix i slutet av boken, färdiga att skriva i eller i att kopiera. Wiesner ger också konkreta tips på hur man gör vid idétorka, skrivkramp och om man finner att man arbetar för intensivt (!) med sitt utkast.

Två utgångspunkter i Wiesners metod är jag lite tveksam till. För det första att hon förutsätter att en bok till 75 procent kommer till genom ”brainstorming” och till 25 procent av faktiskt skrivarbete. Hon beskriver sitt eget brainstormande som en konstant process som pågår i hennes medvetande vid alla möjliga olika tidpunkter och liknar detta brainstormande vid dagdrömmande eller fantiserande. Till skillnad från de dagdrömmar jag är bekant med tycks dock Wiesners drömmande alltid vara nyttoinriktat och strukturerat för en eller flera romaner (om dock inte lineärt strukturerat) och leder i sinom tid fram till att romankaraktärer, dialoger och olika scener mejslas fram. När detta väl skett, under månader eller år, är processen att pussla ihop delarna till ett utkast inga problem, merparten av arbetet är redan gjort. Jag tror dock inte att skrivprocessen ser ut på detta sätt för alla, och det skulle därför vara användbart om Wiesner till nästa upplaga preciserar brainstorm-metoden en smula och ger förslag på andra sätt att utföra detta hästarbete på ett annat sätt än genom dagliga fantasier som per automatik skulle vara strukturerade.

För det andra förutsätter Wiesner en enorm självdisciplin och strukturförmåga hos sin läsare, och förmågan att på dagen, timmen och minuten hålla deadline. Konkreta tips för personer som inte vid varje vaket tillfälle är så strukturerade vore därför av godo, eftersom självdisciplinen är så central i metoden. Den enda justeringen som den odisciplinerade nu råds till är att ta mer tid på sig.

Dessa båda anmärkningar förtar dock inte mitt intryck att boken är både användbar och läsvärd, både för den som genast känner sig hugad att dyka in i projektet att skriva ett romanutkast på 30 dagar, och för den som söker inspiration och redskap till att systematiskt reflektera över de egna skrivmetoderna.

Maria Björkman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *